კოლეჯის ადმინისტრაცია


სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

  • ხათუნა გრძელიძე - ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი
  • შოთა ლამპარაძე - საზოგადოების წარმომადგენელი (ასოცირებული პროფესორი)
  • ირაკლი წულუკიძე - დამსაქმებლის შპს "ჭყონია და კომპანია"
  • ეთერ ქათამაძე - პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენელი