ჩვენი მისიაა  წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასა და საზოგადოებრივი  კეთილდღეობის ზრდაში შრომის ბაზრის და კოლეჯის პროფილის შესაბამისად კონკურენტუნარიანიკადრების 

მომზადების გზით.

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯისახალი ტალღა“ ხედვაა მოამზადოს ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალკვალიფიციური და მოთხოვნადი კადრები. მუდმივი განვითარების გზით შეინარჩუნოს ლიდერობა მრავალფეროვანი პროგრამებისა და სწავლების მაღალი სტანდარტების დანერგვის,   აგრეთვე კერძო და საჯარო პარტნიორებთან თანამშრომლობის კუთხით.

კოლეჯის სტრატეგიული სლოგანია: ,,თქვენი წარმატება ჩვენი მისიაა!“

ღირებულებები: გუნდური სულისკვეთება, მიზანსწრაფვა, ინოვაცია.

გუნდური სულისკვეთებამივაღწიოთ განსაკუთრებულ შედეგებს, როგორც ერთიანმა, შეკრულმა და უკომპრომისო გუნდმა.

მიზანსწრაფვავიყოთ პროაქტიურები, შედეგზე ორიენტირებულები და მუდმივად მოწოდების სიმაღლეზე.

ინოვაციავიაზროვნოთ არაორდინალურად, მუდმივად ვეცადოთ შევცვალოთ არსებული  და წარვადგინოთ ახალი იდეები.