ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციის სტრუქტურა

 

სახელიგვარი

თანამდებობა

e-mail

დავითმჭედლიშვილი

დირექტორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

კახაბოლქვაძე

დირექტორისმოადგილე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ავთანდილანანიძე

ფინანსურიმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ეთერიანანიძე

სასწავლოპროცესისმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სოფომოწყობილი

დირექტორისთანაშემწე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნელიგუგუნავა

სასწავლოპრაქტიკისმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ირმამეგრელიძე

ხარისხისმართვისმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლუიზარომანაძე

პროფორიენტდაკარიერის  დაგეგმვისმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჭაბუკივერულიძე

იურისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მალვინაჯიჯავაძე

ბუღალტერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ზაზამეგრელიძე

მატერიალურირესურსებისმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მარია წულუკიძე

პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნინომჟავანაძე

ღონისძიებათაორგანიზატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლაშახახუტაიშვილი

სასტუმროსადმინისტრატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თამართედორაძე

სასწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

რომანმემარნე

საწარმოოპრაქტიკისმენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნინო თურმანიძე

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნატოშაქარიშვილი

ადამიანურირესურსებისსპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თეონამენაფირე

რეესტრისწარმოებისსპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.