ყურადღება!!!
სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯშიახცალი ტალღაგამოცხადებული ვაკანსია და კონკურსი შტატგარეშე თანამშრომლის აყვანაზე შემდგომ პოზიციაზე თარიღი შეიცვალა. 10 ივლისის ნაცვლად ტარდება 11 ივლისს, 13:00 საათზე.
1. ჟესტური ენის თარჯიმანი

თანამდებობრივი ვალდებულებები და საკონკურსო პიორობები
ჟესტური ენის თარჯიმანი- პირი ,რომელიც ყრუ სტუდენტს ჟესტურ ენაზე უთარგმნის სასწავლო პროცესს, როგორც თეორიის ისე ასევე პრაქტიკის ნაწილში
ჟესტური ენის თარჯიმანის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსანტს უნდა გააჩნდეს ჟესტური ენის თარჯიმანის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან შესაბამიოსი მიმართულებით სამუშაო გამოცდილება ;
განცხადებები მიიღება2017 წლის 04 ივლისიდან 2017 წლის 11 ივლისის 13:00 საათის ჩათვლით;
ინკლუზიური პროფესიული განათლების მარეგულირებელი საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 5 დეკემბრის №964 ბრთანებით შექმნილი საბჭოს 2016 წლის 21 იანვრის სხდომის ოქმის №1-ის შესაბამისად შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს: 5.0 (ხუთი) ლარის ოდენობით, მთლიანი საათებისა და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სასწავლო გეგმისა და ცხრილების შესაბამისად;
გამარჯვებულ კონკურსანტთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით;
განცხადებების მიიღება შემდეგმისამართზე: . ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა №154-ში, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა’’ მე-2 სართული, საკონტაქტო პირები: საქმის მწარმოებელი სოფო მოწყობილი 551 17 17 11, ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი ლია დოლიძე 577 17 79 59;
კონკურსი ჩატარდება 2017 წლის 11 ივლის 14:00 საათზე კოლეჯის საკონფერენციო დარბაზში ხუთსართულიანი შენობის პირველ სართულზე;
კონკურსანტებიდან გამარჯვებულის გამოვლენა:კონკურსანტებიდან გამარჯვებულის გამოვლენას უზრუნველყოფს კოლეჯის დირექტორის 2017 წლის 04 ივლისის №01-04/84 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი საკონკურსო კომისია ხმათა უმრავლესობით, თანაბარი ხმების არსებობის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის ხმას.
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით;