სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა"

მიმართულება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

განათლების საფეხური

პროგრამეზე დაშვების წინაპირობა

პროგრამის ხანგრძლივობა (თვე)

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბანკის მოლარე-ოპერატორი

III

საბაზო განათლება

18

მოდულური

ღონისძიების მენეჯერი

V

სრული ზოგადი განათლება

29

მოდულური

კონსულტანტ-გამყიდველი

III

საბაზო განათლება

15

მოდულური

ბუღალტერი

V

სრული ზოგადი განათლება

29

მოდულური

ბუღალტერ-ტექნიკოსი

III

საბაზო განათლება

17

მოდულური

ოფისის მენეჯერი

IV

სრული ზოგადი განათლება

26

მოდულური

განათლება

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგი

V

სრული ზოგადი განათლება

29

მოდულური

ინჟინერია

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი

III

საბაზო განათლება

20

მოდულური

ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი

III

საბაზო განათლება

16

მოდულური

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე

III

საბაზო განათლება

17

მოდულური

სატრანსპორტო  ლოგისტიკის ოპერატორი

IV

საბაზო განათლება

25

მოდულური

ფილამწყობი

III

საბაზო განათლება

18

მოდულური

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის  ოპერატორი

III

საბაზო განათლება

17

მოდულური

მღებავი

III

საბაზო განათლება

18

მოდულური

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი

III

საბაზო განათლება

17

მოდულური

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი

III

საბაზო განათლება

16

მოდულური

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი

II

საბაზო განათლება

6

საგნობრივი

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი

III

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მეორე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

6

საგნობრივი

ამწის მემანქანე

III

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

მშენებლობის მწარმოებელი

IV

სრული ზოგადი განათლება

11

საგნობრივი

სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი

III

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

შემდუღებელი

III

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

მებათქაშე

III

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი

V

სრული ზოგადი განათლება

29

მოდულური

ჯანდაცვა

პრაქტიკოსი ექთანი

V

სრული ზოგადი განათლება

32

მოდულური

მასაჟისტ-რეაბილიტატორი

V

სრული ზოგადი განათლება

28

მოდულური

ფარმაცევტის თანაშემწე

IV

სრული ზოგადი განათლება

25

მოდულური

ექთნის თანაშემწე

III

საბაზო განათლება

19

მოდულური

ხელოვნება

სტილისტი (ქალი/მამაკაცი)

III

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი

4

საბაზო განათლება

27

მოდულური

იმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები

ბართენდერი

III

საბაზო განათლება

16

მოდულური

მეფუტკრე

III

საბაზო განათლება

18

მოდულური

რესტორნის სერვის მენეჯერი

IV

სრული ზოგადი განათლება

25

მოდულური

მიღება-განთვსების სპეციალისტი

III

საბაზო განათლება

18

მოდულური

სასტუმრო საქმის სპეციალისტი

IV

სრული ზოგადი განათლება

25

მოდულური

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი

V

სრული ზოგადი განათლება

28

მოდულური

ტუროპერატორი

V

სრული ზოგადი განათლება

28

მოდულური

სარესტორნო საქმისმწარმოებელი

III

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

აგრარული მეცნიერებენი

მზარეული

II

საბაზო განათლება

9

საგნობრივი

მზარეული

III

მზარეულის  მეორე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

9

საგნობრივი

კონდიტერი

III

საბაზო განათლება

17

საგნობრივი