საწარმოო პრაქტიკა პროფესიული სტუდენტების  მომზადებისათვის  ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მისი მიზანია პროფესიულ სტუდენტებში განავითაროს საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის კონკრეტულ სიტუაციაში გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ხელი შეუწყოს სამუშაო გარემოში მათ ადაპტაციას.

   საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება ერთჯერადად, ყველა პროფესიული სავალდებულო მოდულის ათვისების შემდეგ, ან სასწავლო პროცესის პარალელურად რამოდენიმე სესიად, შესაბამისი პროფესიული სავალდებულო მოდულის გავლის შემდეგ, პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

  საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება  სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა’’ -სა და პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე.

საწარმოო პრაქტიკის განმახორციელებელი ობიექტები :

სასტუმრო ,,ჰილტონ ბათუმი“                                                      
სასტუმრო ,,შერატონ ბათუმი
სასტუმრო ,,რადისონ ბლუ ბათუმი
სასტურო ,,ჯორჯია პალასი
სასტუმრო ,,ჩაო
სასტუმრო ,,ირისე
სასტუმრო ,,მარი გრუპი
სასტუმრო ,,ბიჩ-კლაბი
სატუმრო ,,გოლდენ პალასი
პიაცა ბათუმი
რესტორანი ,,ბათუმის კოშკი
რესტორანი ,,აჭარული სახლი
რესტორანი ,,რივიერა
რესტორანი ,,მეგრულ ლაზური
რესტორანი ,,ყირამალა
რესტორანი ,,სანრემო
რესტორანი ,,ძველი გემი
რესტორანი ,,ოქროს თევზი
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ქობულეთის დაცული ტერიტორიები
მტირალას ეროვნული პარკი
კინტრიშის ნაკრძალი
სამშენებლო კომპანია  ,,შპს ორბი
სამშენებლო კომპანია ,,შპს ანაგი
სამშენებლო კომპანია ,,შპს ზიმო
სამშენებლო კომპანი ,,შპს გზა