სსიპსაზოგადოებრივკოლეჯში "ახალიტალღა " სწავლისმსურველთასაყურადღებოდ!

რეგისტრაციადაიწყება 4 ოქტომბერსდაგაგრძელდება 15 ოქტომბრისჩათვლით. იხილეთ პროგრამების ჩამონათვალი

"თქვენიწარმატებაჩვენიმისიაა"