ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციის სტრუქტურა

სახელიგვარი

თანამდებობა

e-mail

ლაშა ხახუტაიშვილი

დირექტორი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

კახა ბოლქვაძე

დირექტორის მოადგილე

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ირმა მეგრელიძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნატო რომანაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

თამარ თედორაძე

სასწავლო-საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნელი გუგუნავა

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

რომან მემარნე

საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ილია ბაჟუნაიშვილი

 საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

მალვინა ჯიჯავაძე

ფინანსუ

რი მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნათია ტაკიძე

შესყიდვების სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ბიჭიკო ჯინჭარაძე

ლოჯისტიკი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

მარიამ მინაშვილი

ბუღალტერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნათია ქობულაძე

ბუღალტერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ზაზა მეგრელიძე

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

თალიკო რევაზიშვილი

ბიბლიოთეკარი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ლიუზა რომანაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ზვიად სირაბიძე

პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნინო მჟავანაძე

პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

მარია წულუკიძე

ღონისძიებათა ორგანიზატორი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნატო შაქარიშვილი

ადამიანური რესურსების სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

თეონა მენაფირე

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

გიორგი ხახუტაიშვილი

ქსელის ადმინისტრატორი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ასლან სტამბოლიშვილი

კომპიუტერული ქსელის სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

სოფო მოწყობილი

საქმისმწარმოებელი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ჭაბუკი ვერულიძე

იურისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ლია დოლიძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნათია კახიძე

მიმღები ადმინისტრატორი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ეთერ ვერულიძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ეთერ ანანიძე

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნათია ევგენიძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ლია ნონიკაშვილი

ფაბლაფის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ნინა ბეჭვაია

კვების ბლოკის ხელმძღვანელი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ამირან ათაბაძე

საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრატორი

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.