სსიპსაზოგადოებრივი  კოლეჯი  „ახალიტალღა“  აცხადებს ვაკანსიას და  კონკურსს შტატგარეშე თანამშრომლების აყვანაზე შემდგომ პოზიციებზე:

1. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ( სსსმ )  პირის ასისტენტი

თანამდებობრივი ვალდებულებები და საკონკურსო პირობები

საკონკურსო კომისიის ოქმი