19.07.2018

მ/წ 19 ივლისს სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში "ახალი ტალღა" მიმდინარეობს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილი შეხვედრა თემაზე: „პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის წარმატებული მაგალითების გაზიარება".

შეხვედრის მიზანია დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის კონტექსტში პროფესიულ საგანმანათლებლო

დაწესებულებს შორის საუკეთესო პრაქტიკისა და წარმატებული მაგალითების გაზიარება.

ღონისძიების ფორმატი გულისხმობს შემდეგ აქტივობებს: პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მხრიდან, დამსაქმებლებთან წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითზე გაკეთდება მოკლე პრეზენტაციები, რომლებშიც

განხილული იქნება პარტნიორ დამსაქმებელთა მოძიების, მათი იდენტიფიცირების, თანამშრომლობის ეტაპები დაგეგმვისა და სამოტივაციო მექანიზმების შემუშავების საკითხები. ასევე, საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითზე გაიცემა რეკომენდაციები.

37375870 1739115009470272 445939702655090688 o 37377539 1739115242803582 2426049583231533056 o 37363762 1739115396136900 5191166927308849152 o

26.06.2018

მ/წ 6 ივნისს სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში "ახალი ტალღა" ჩატარდა კონფერენცია თემაზე: ბელორუსიის სამოქალაქო უსაფრთხოების უნივერსიტეტის გამოცდილების გაზიარება და ახალი პროგრამის დანერგვა, უსაფრთხოებასა და საგანგებო სიტუაციებში. კონფერენციას ესწრებოდა აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავჯდომარე ლადო მგალობლიშვილი, პროფესიული კოლეჯის დირექტორი გიორგი გოგიტიძე, სსიპ ბათუმის სახელმწოფო მუსიკალური ცენტრის დირექტორი გიორგი მიქელაძე, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ) პროგრამის კერძო სექტორისა და პროფსიული განვითარების ექსპერტ-კოორდინატორი სამხრეთ კავკასიაში ირაკლი შურღულაია, ასევე კოლეჯის ბიზნეს პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესებული არიან აღნიშნული საკითხით. ამ პროგრამის შემუშავება ითვალისწინებს, კვალიფიციური კადრების მომზადება -გადამზადებას, კოლეჯის პროფ.პედაგოგებისა და სტუდენტების გაცვლით პროექტებში ჩართულობას და კვალიფიციური კადრებით შრომითი ბაზრის მომარაგებას. ამ საკითხების ირგვლივ გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები კოლეჯს "ახალი ტალღა", კოლეჯს "ბლექსის" და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრს შორის.

36240555 1704671412914632 6007950805133426688 o 36321583 1704673302914443 5442429261518471168 o 36200344 1704673392914434 1353171000413388800 o

20.06.2018

მ/წ 19 ივნისს სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს "ახალი ტალღა" გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით ეწვია გერმანელი ტრენერ-კონსულტანტი, ექსპერტი პროფესიული განათლების სისტემაში - სონია უეტსი, იგი კოლეჯის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს გადაამზადებს, გაუზიარებს საკუთარ მრავალწლიან გამოცდილებას და მოახდენს გერმანული სისტემის ადაპტაციას მენეჯმენტში. ქალბატონი სონია აგრეთვე ჩაერთვება ახალ პროექტებში, რომელიც განავითარებს ახალი მოდულებისა და პროგრამების დანერგვას კოლეჯში, პროფესიული მასწავლებლების, პროფესიული სტუდენტებისა და ადმინისტრაციის გადამზადებას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ქალბატონი სონია ეცნობა კოლეჯის ადმინისტრაციას, მასწავლებლებს, სტუდენტებს და კოლეჯის ინფრასტრუქტურას. მისი მოღვაწეობა კოლეჯში გაგრძელდება 2 წლის განმავლობაში...

35662108 1695522290496211 7695131138594963456 o 35733541 1695522430496197 7814651441263411200 o 35648032 1695522443829529 5484105322056384512 o