კოლეჯის ბიბლიოთეკა


ლაფერაშვილი ქ. სურსათის უვნებლობა
,,მეფუტკრეობის საფუძვლები“სტუდენტის სახელმძღვანელო
. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“2014 წ,
საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“
ინსტრუქცია “საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები“
ანდღულაძე, ფრანგულაშვილი, ,,მეფუტკრეობა’’ სახელმძღვანელო
მეფუტკრეობა
გრაფიკული კომუნიკაციის საფუძვლები
სამგანზომილებიანი გრაფიკა
საინჟირნო გეომეტრიის საფუძვლების მეთოდოლოგია
ჩიტიძე ზ. მერქნისა და მერქნული მასალების დამამუშავებელი ჩარხები. საჩარხო სისტემები და მჭრელი ინსტრუმენტები
მერქნის დამუშავება.
როსტომ ბერიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ბოჭორიშვილი ლ. ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
შელია მ. მომსახურების ხელოვნება
შუდრა ო. ოფის მენეჯმენტი
საქმიანი ურთიერთობების კულტურა
კომპიუტერული ქსელები. კომპიუტერული უსაფრთხოება
ციური ნოზაძე. კომპიუტერული საფუძვლები
მოსიაშვილი ვ. საბანკო საქმე
შუბლაძე გ. მენეჯმენტიე საფუძვლები
კომპიუტერული ქსელები. კომპიუტერული უსაფრთხოება
ნანობაშვილი ქ. საბუღალტრო აღრიცხვის ფინანსური ანალიზის საფუძვლები
შუბლაძე გ. მარკეტინგის საფუძვლები
მაკაროვი შ. მცირე ბიზნესის მართვა
პალიატური მზრუნველობა
ჩაჩანიძე გ. ბიზნეს კომუნიკაცია
ავთანდილ არაბული.ქართული მეტყველების კულტურა
"ბიზნეს-კომუნიკაცია", გ. ჩაჩანიძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
საქართველოს კანონი "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ"
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ
მეწარმეობა
მათემატიკა
რაოდენობრივი წიგნიერება სტუდენტის სახელმძღვანელო
მ. შელია, მ. ვასაძე, კ. არაბული, მ. კობიაშვილი, „ღონისძიებების ადმინისტრირება
შურდა ო.ოფისის მართვის საკითხები
მ. შელეგია, "მდივან-რეფერენტის სამაგიდო წიგნი“, თბილისი, 2009
საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტის შესახებ
რ. ბერიძე, „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“
მ. მახარაშვილი, შ. ხაჭაპურიძე, „ოფისის მენეჯმენტი და საქმისწარმოება“
ნანობაშვილი ქ. საბუღალტრო აღრიცხვის ფინანსური ანალიზის საფუძვლები
რ. ბერიძე, „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“
"ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტური ლექსიკონი“, გამომცემლობა „უნივერსალი",თბილისი 2009
იზოლდა ჭილაძე.ფინანსური ანალიზი.თბ.2011
ბოჭორიშვილი ლ. ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
მოსიაშვილი ვ. საბანკო საქმე
თ.ე. გოგიშვილი, ნ. გომელაური, „მოლარე ოპერატორის სახელმძღვანელო“
ლარის დამცავი ნიშნები
ქარალდის ფული საქართველოში
რატიანი გ. ჰაერის კონდიცირება და სიცივით მომარაგება
დიმიტრი უზნაძე.ზოგადი ფსიქოლოგია
დიმიტრი უზნაძე.განწყობის ფსიქოლოგია
თანდაყოლილი მანკები ანუ საოცრებანი
ალექსანდრე ნანუიაშვილი.ბაქტერიული ინფექციები
ელიზა მარქარაშვილი.ქიმია და მედიცინა
ბიოლოგიური მედიცინა
ელიზა მარქარაშვილი.ქიმია და კოსმეტიკა
სამკურნალო მცენარეთა ლექსიკონი
ადამიანის უფლებები ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
ცინცაძე თ. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია
ჩეკმანი ი. ფარმაკოლოგია
კარაბადინი
ეკა ზამბახიძე. გრამატიკული ტესტები ინგლისურ ენაში
ეკა ზამბახიძე. ინგლისური ენის გრამატიკა
გვარჯალაძე თ. ინგლისურ ქართული.ქართულ ინგლისური ლექსიკონი
კლდიაშვილი ნინო. საერთაშორისო სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი
მიხეილ კანკავა.რუსულ-ქართული ლექსიკონი
ავტომობილის რემონტის საფუძვლები- ვ. ჯაჯანიძე-2009 წ.
ავტომობილების სერვისის ოპერაციული სისტემების სრულყოფა - 2013 წ. მ. ზურიკაშვილი
ავტომობილებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა
ჯაჯანიძე ვ. ავტომობილის რემონტის საფუძვლები
ლეკიაშვილი ვ. ავტომობილების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ჩიხრაძე ბ. ავტომობილებში ელექტრონული თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა
ტეტელოშვილი თ.- აღმართი A1-A2 დონე სახელმძღვანელო
შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ. - აღმართი A1-A2 დონე სამუშაო რვეული
საქართველოს კანონი ,,პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“, 8 მაისი 2012წ.№61 57-1ს
საქართველოს საგადასახადო კანონი, 2010წ.
პირველადი სამედიცინო დახმარება
კვების ჰიგიენა
მონივა ა. ეზუგბაია ზ. სამშენებლო სამღებრო სამუშაოების ტექნოლოგია
თ. ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია - "სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია". თბილისი, 2008 წ
უგულავა ლ. ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია
ნადირაძე ა. ბეტონისა და რკინაბეტონის სპეციალიზებული საწარმოების დაპროექტება
ციხელაშვილი ზ. წყალმომარაგებისა და წყალანირების ექსპლუატაცია და ავტორიზაცია
გედენიძე ზ. წყლის მეურნეობა
კიკაჩეიშვილი გ. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების პარამეტრების ოპტიმიზაცია
ყრუაშვილი ი. წყლის რესურსების მენეჯმენტი სოფლის მეურნეობაში
მონივა ა. ეზუგბაია ზ. სამსენებლო სამრებრო სამუშაოების ტექნოლოგია
თ. ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია - "სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია". თბილისი, 2008 წ
უგულავა ლ. ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია
ნადირაძე ა. ბეტონისა და რკინაბეტონის სპეციალიზებული საწარმოების დაპროექტება
ციხელაშვილი ზ. წყალმომარაგებისა და წყალანირების ექსპლუატაცია და ავტორიზაცია
კიკაჩეიშვილი გ. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების პარამეტრების ოპტიმიზაცია
ყრუაშვილი ი. წყლის რესურსების მენეჯმენტი სოფლის მეურნეობაში
ზ. ცირამუა ქსელის ადმინისტრირება
კომპიუტერული არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკიტხები
ცირამუა ზ. კომპიუტერული ქსელის საფუძვლები
ოპერაციული სისტემის Windows XP ადმინისტრირება
კომპიუტერული და სისტემებისა და ქსელის სპეციალისტი
WINDOUS სისტემების ადმინისტრირება
MAC OS X-ის შესახებ (10.0 – 10.5 ვერსიები)
Linux ოპერაციულ სისტემასტან მუშაობა
ადამია ვ. კომპიუტერული ქსელები
ოთხოზორია ვ. ცირამუა ბ. მარშუტიზაცია და კომუტაცია ქსელებში
გიგაური გ. ტყეთმოწყობა
მარგველაშვილი ნ. ტყეთმოწყობა
ჯაფარიძე თ. მეტყევეობა
მირზაშვილი ნ. სატყეო სატაქსაციო ცნობარი
ურუშაძე თ. ნიადაგის მორფოლოგია
მინდელი კ. ნიადაგთმცოდნეობის პრაქტიკულ-ლაბორატორიული სახელმძღვანელო
სამადაშვილი ც. სატყეო გენეტიკა და სელექცია
ნორჩი მეტყევის ცნობარი
ტყის მართვა საქართველოში.პრობლემები და გამოწვევები თბ.2012წ
ტყის რეფორმა და ახალი სატყეო კანონმდებლობა
საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია
ბაღის დიზაინის სახელმძღვანელი
მებაღეობა
არქიტექტორ ტექნიკოსი
საქართველოს ფლორა
ნიადაგთმცოდნეობის საფუძვლები
კორახაშვილი ა. მცენარეთა გამრავლება
ბუკია ზ. მცენარეთა მორფოლოგია
გარემოს ფიზიკური დაბინძურება
სასტუმროს საქმის საფუძვლები
შელია ვ, მომსახურების ხელოვნება
შელია მ. ღონისძიების ადმინისტრირება
სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა სასტუმროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
თოდუა ნ. მარკეტინგის საფუძვლები
"პირველადი გადაუდებელი დახმარება“ 2015 წ
რესტორნის სერვის მენეჯრი
საპარიკმახერო საქმე
თოდუა ნ. მარკეტინგის საფუძვლები
ზედგენიძე მ. გაყიდვების ორგანიზაცია
Graphisoft ArchiCAD - ბაზური არქიკადი
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოტა ტექნოლოგია
ტურიზმის ინდუსტრია
სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სახელმძღვანელო გარემოს დაცვის ტექნიკოსისთვის
ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია
იყავი სუფთა და ჯამრთელი
სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პრეპარატები - გ. თურმანაული
ჰოსპიტალამდე ეტაპზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება
საექთნო საქმე
ფსიქიკური პათოლოგიის პრობლემები და ნიშნები
ოპიოიდური აღკვეთის სინდრომისას მეთადონით დეტოქსიკაციის მართვა - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი)
ზოგადი ჰისტოლოგია - ქ. დოლიძე
ზოგადი ჰისტოლოგიის ატლასი
კერძო ჰისტოლოგიის ატლასი
ემბრიოლოგია, ჰისტოლოგია, ციტოლოგია
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მიკრობიოლოგიაში - ი.გველესიანი
"ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში" (გაიდლაინი)
ორგანოებისა და სისტემების პათოფიზიოლოგია - ვ. ყიფიანი
თოფურია, ხოჭოლავა, მაჭარაშვილი, აბესაძე, მეტრეველი, - "მათემატიკა"
ფარმაკოლოგია - დ. ხარკევიჩი
ფარმაკოლოგია - ი. ჩეკმანი, თ. ცინცაძე
ზოგად საექიმო პრაქტიკაში 65 წლის ზემოთ ასაკის პირთა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობა გაიდლაინი 2009
"ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში" - პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის
ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მართვა საექთნო მენეჯმენტი
ავადმყოფის სახლში მოვლა
ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები
გრიგალაშვილი ქ., კაკაბაძე ე., ანალიზური ქიმია. იდენტიფიცირებისა და დაცილების მეთოდები
კიკნაძე ნ. ანალიზური ქიმია
კალანდარიშვილი მ., 2011 - მიკრობიოლოგია
ფირცხალავა ნ., ზოგადი და არაორგანული ქიმიის შესავალი, თბილისი. 1985
გიორგაძე ქ. ლეკიშვილი ნ. ზოგადი დ არაორგანული ქიმია ნაწილი მეორე
ნარჩენების დამუშავება და უტილიზაცია ყოველდღიურ ლაბორატორიულ საქმიანობაში
მაია ვანიძე "ორგანული ქიმიის შესავალი კურსი- ქ. თბილისი, 2009 წ.
"ბიოლოგია", სსიპ - "გამოცდების ეროვნული ცენტრი", 2011-2016
ნილ კემპბელი, ჯეინ ბ. რისი, ბიოლოგია,
ბიოქიმია
ვეტერინარია
ინფორმაცია ცხოველთა დაავადებებზე
ყველაფერი ვეტერინალური პრეპარატების შესახებ
სურსათის უვნებლობა
ცხოველთა გადამდები და არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა
საქართველოს ცხოველთა ჯამრთელობის ეროვნული პროგრამა
ნ. მაჭარაშვილი - "მათემატიკა", ქ. თბილისი, 2009 წ
მათემატიკის საფუძვლები. ლექციების კურსი აგრონომიის" და "მეცხოველეობის" სპეციალობების სტუდენტებისათვის
საქართველოს კანონი "სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი"
მსხვილი რქოსანი პირუტყვის პროფილაქტიკა და მკურნალობა
მარკირება - ცხოველი (ძაღლი, კატა ან ქრცვინი) აუცილებელია ტრანსპონდერით (ჩიპი) იდენტიფიცირება
საქართველოს კანონი "სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი
ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათ განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ
"წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მათი სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის წესის" დამტკიცების შესახებ
"ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტი
საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ
"ცხოველური წარმოშობის სურსათის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების სპეციალური წესის" დამტკიცების შესახებ
"საკლავი ცხოველების ვეტერინარული შემოწმებისა და ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის წესების" დამტკიცების შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ
ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის
ცხოველთა გადამდები დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ
მაია ვანიძე "ორგანული ქიმიის შესავალი კურსი- ქ. თბილისი, 2009 წ.
ნილ კემპბელი, ჯეინ ბ. რისი, ბიოლოგია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მე-7 გამოცემა, ქ. თბილისი, 2009 წ.
"ბიოლოგია", სსიპ - "გამოცდების ეროვნული ცენტრი", 2011წ.-2016
ნ. მაჭარაშვილი - "მათემატიკა" ,ქ. თბილისი, 2009 წ
მათემატიკის საფუძვლები. ლექციების კურსი აგრონომიის" და "მეცხოველეობის" სპეციალობების სტუდენტებისათვის
სივსივაძე კ. მეორე თაობის ზოგიერთი ანტიფსიქოზური საშუალების ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ანალიზი
კალანდარიშვილი მ., 2011 - მიკრობიოლოგია
პრაქტიკული მიკრობიოლოგია
მსხვილი რქოსანი პირუტყვის პროფილაქტიკა და მკურნალობა
"ღორის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მისი სადგომის რეგისტრაციის წესის" დამტკიცების შესახებ
ცხოველი (ძაღლი, კატა ან ქრცვინი) აუცილებელია ტრანსპონდერით (ჩიპი) იდენტიფიცირება. ევროკავშირის რეგულაცი
ჰისტოლოგია
ბიოქიმია
ინასარიძე ა. მერქნის ნაკეთობათა დასამზადებლად გამოყენებული ახალი ძირითადი და დამხმარე მასალები
მ. თუშიშვილი, კომპიუტერული გრაფიკა, თბ., 2007
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
არქიტექტორ ტექნიკოსი
"ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა"
ქართული ხუროთმოძღვრული ორნამენტი, თბ., 1954
ლ. სუმბაძე - ჩუქურთმა ხეზე ხალხურ ხუროთმოძღვრებაში
ხის მხატვრული დამუშავება
მედიცინისა და ფარმაციის მასალები
საქართველოს კანონი ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ
გოგოლი გ. მეცხოველეობა
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია ორმი, 1950 წელი 4 ნოემბერი
საქართველოს კონსტიტუცია
ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება                                                                                                                                                 
ექსკურსიის მომზადება. ექსკურსიის ჩატარება
სასტუმროს დაჯავშნის სამსახური
სერვისი და სერვირება. კვების ობიექტის მართვა
ტურიზმის ინდუსტრია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კომპიუტერული ქსელის საფუზვლები
კონსულტენტ გამყიდველი
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა                                                                                                                                                                   
მოლარე ოპერატორი
ბუღალტრული აღრიცხვა
ფარმაცევტის საქმიანობა
ოფისის მენეჯმენტი
პირველადი გადაუდებელი დახმარება
რაოდენობრივი წიგნიერება
საექსკურსიო საქმე
სასტუმროს საქმე
ღონისძიების დაგეგმვა
ინფორმ. ტექნ. მხარდაჭერის სპეციალისტი
კონსულტანტ გამყიდველი
ტუროპერეიტინგი
ხის მხატვრული დამუშავება
საექთნო საქმე
ვებ-ინტერფეისის დეველოპერი
ვიზაჟისტი
საპარიკმახელო საქმე
პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი
ელექტრ. და ციფრ. მოწყობ. დიაგნოსტ. შემკეთებელი
რესტორნის სერვის მენეჯერი
მეფუტკრეობის საფუძვლები
ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
მღებავი
კონდიტერი
ოთხოზორია ვ. ინფორმაციული საფუძვლები
ფოტოგრაფიის სახელმძღვანელო
მებაღე