საგანმანათლებლო პროგრამები


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კონსულტანტ-გამყიდველი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 61
პროგრამის კოდი: 020256
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ეთერი ვერულიძე
მობილური: 557084040
ელ. - ფოსტა: tsulukidzeeto@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 61
პროგრამის კოდი: 040680
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: რომან მემარნე
მობილური: 577177953
ელ. - ფოსტა: memarneromani@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფილამწყობი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 16 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 68
პროგრამის კოდი: 040682
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ქორიძე
მობილური: 593378339
ელ. - ფოსტა: teimuraz-61@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მღებავი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 65
პროგრამის კოდი: 040655
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: რამაზ ბეჟანიძე
მობილური: 555647264
ელ. - ფოსტა: bezhanidze@bk.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი (დუალური)
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 120 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 58
პროგრამის კოდი: 040688
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: რომან მემარნე
მობილური: 577177953
ელ. - ფოსტა: memarneromani@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები (დუალური)
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 58
პროგრამის კოდი: 040688
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: რამაზ ბეჟანიძე
მობილური: 555647264
ელ. - ფოსტა: bezhanidze@bk.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის სამუშაოები (დუალური)
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 76
პროგრამის კოდი: 040689
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ქორიძე
მობილური: 593378339
ელ. - ფოსტა: teimuraz-61@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: წყალმომარაგების სისტემები (დუალური)
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 25 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 52
პროგრამის კოდი: 040684
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნუგზარ ბედინაძე
მობილური: 577177951
ელ. - ფოსტა: nugzari.bedinadze@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ელექტროობა
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 8 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 52
პროგრამის კოდი: 040569
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: შოთა რომანაძე
მობილური: 577177952
ელ. - ფოსტა: romshota@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ჰაერის კონდიცირება
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 10 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 52
პროგრამის კოდი: 040571
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვიქტორ ლევიტანი
მობილური: 558609900
ელ. - ფოსტა: juko.levitani.74@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შედუღება
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 15 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 79
პროგრამის კოდი: 041272
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება (ასაკი არანაკლებ 17 წელი);
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
▪ "სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა #IV-100ა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვაჟა წულუკიძე
მობილური: 577177962
ელ. - ფოსტა: vajatsuiu@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შედუღება
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 7 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 38
პროგრამის კოდი: 041272
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება (ასაკი არანაკლებ 17 წელი);
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
▪ "სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა #IV-100ა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვაჟა წულუკიძე
მობილური: 577177962
ელ. - ფოსტა: vajatsuiu@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შედუღება (დუალური)
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 15 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 38
პროგრამის კოდი: 041272
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება (ასაკი არანაკლებ 17 წელი);
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები;
▪ "სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა #IV-100ა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვაჟა წულუკიძე
მობილური: 577177962
ელ. - ფოსტა: vajatsuiu@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 13 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 76
პროგრამის კოდი: 040777
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ამირან გოგიტიძე
მობილური: 592572311
ელ. - ფოსტა: amigogitidze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 9 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 46
პროგრამის კოდი: 040779
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება (ასაკი არანაკლებ 17 წელი);
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში;
▪ "სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა #IV-100ა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მიხეილ ჯინჭარაძე
მობილური: 577711401
ელ. - ფოსტა: mikheiljincharadze@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბუღალტრული აღრიცხვა
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 17 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 99
პროგრამის კოდი: 020156
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნათია ტაკიძე
მობილური: 577177947
ელ. - ფოსტა: takidzenati@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ღონისძიების ორგანიზება
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 66
პროგრამის კოდი: 020370
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო მჟავანაძე
მობილური: 577472323
ელ. - ფოსტა: mzhavanadzenino@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საოფისე საქმე
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 64
პროგრამის კოდი: 020369
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნანა რომანაძე
მობილური: 599249636
ელ. - ფოსტა: romanadze1968@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ლოგისტიკა
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 69
პროგრამის კოდი: 020371
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო მანელიშვილი
მობილური: 579150016
ელ. - ფოსტა: ninomanelishvili92@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საფინანსო სერვისები
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 10 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 55
პროგრამის კოდი: 020456
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მანანა ბერიძე
მობილური: 577177940
ელ. - ფოსტა: mananaberidze13@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბაგა-ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 19 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 162
პროგრამის კოდი: 030254
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: სოფო ჩხაიძე
მობილური: 593226010
ელ. - ფოსტა: chkhaidze.sophia1980@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 60
პროგრამის კოდი: 040171
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ასლან სტამბოლიშვილი
მობილური: 577412293
ელ. - ფოსტა: aslanstambolishvili@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 16 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 90
პროგრამის კოდი: 040173
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საკანცელარიო უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: გიორგი ხახუტაიშვილი
მობილური: 577177936
ელ. - ფოსტა: khakhutaishviligiorgi@yahoo.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 118
პროგრამის კოდი: 040161
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: გიორგი ხახუტაიშვილი
მობილური: 577177936
ელ. - ფოსტა: khakhutaishviligiorgi@yahoo.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 12 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 65
პროგრამის კოდი: 040165
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი მათემატიკაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ამირან ჯინჭარაძე
მობილური: 591115953
ელ. - ფოსტა: jincharadze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სატყეო საქმე
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 9 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 48
პროგრამის კოდი: 010556
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ჯუმბერ აბულაძე
მობილური: 577232242
ელ. - ფოსტა: j.abuladze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბართენდერი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 61
პროგრამის კოდი: 112067
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება (ასაკი 18 წელი);
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: კახა ცეცხლაძე
მობილური: 599260031
ელ. - ფოსტა: kaxitsetskhladze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 80
პროგრამის კოდი: 010465
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თინათინ გაგუა
მობილური: 577177965
ელ. - ფოსტა: manana.gagua@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სასტუმრო მომსახურება
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 14 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 80
პროგრამის კოდი: 112069
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თამარ თედორაძე
მობილური: 577177943
ელ. - ფოსტა: tamuna_tedoradze@yahoo.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სასტუმრო მომსახურება (დუალური)
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 30 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 80
პროგრამის კოდი: 112069
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თამარ თედორაძე
მობილური: 577177943
ელ. - ფოსტა: tamuna_tedoradze@yahoo.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კონსულტანტ-გამყიდველი
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 14 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 80
პროგრამის კოდი: 112068
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მედეა მჭედლიშვილი
მობილური: 577082907
ელ. - ფოსტა: mcgedlishvili.medea@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კონსულტანტ-გამყიდველი (დუალური)
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 28 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 80
პროგრამის კოდი: 112068
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანის წარმომადგენლები
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მედეამჭედლიშვილი
მობილური: 577082907
ელ. - ფოსტა: mcgedlishvili.medea@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 18 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 110
პროგრამის კოდი: 112063
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ეთერი წულუკიძე
მობილური: 597825517
ელ. - ფოსტა: etertsulukidze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ტუროპერატორი
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 17 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 104
პროგრამის კოდი: 112062
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
ტესტი უცხო ენაში (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო ჩხეტია
მობილური: 555426343
ელ. - ფოსტა: nchkhetia@hotmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: თმის სტილისტი
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 61
პროგრამის კოდი: 080396
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თამარ ემირიძე
მობილური: 568181202
ელ. - ფოსტა: tiko.emiridze@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მეფუტკრე
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 13 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 74
პროგრამის კოდი: 010353
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: გია რომანაძე
მობილური: 577177937
ელ. - ფოსტა: giaromanadze68@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მეხილეობა - თესლოვანი კულტურები (დუალური)
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 62
პროგრამის კოდი: 010166
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)
▪ კოლეჯის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, სადაც ჩართულია დამსაქმებელი კომპანიის წარმომადგენელი
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ციური გოგიტიძე
მობილური: 558901151
ელ. - ფოსტა: ciur.gog@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბაღის დიზაინი
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 16 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 85
პროგრამის კოდი: 010168
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი ხელოვნებაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო ჩანტლაძე
მობილური: 558184281
ელ. - ფოსტა: nchantladze.in@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კონსულტანტ-გამყიდველი
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 17 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 97
პროგრამის კოდი: 080367
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი ხელოვნებაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვიტალი ტაკიძე
მობილური: 555171360
ელ. - ფოსტა: davitkobuleti@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მასაჟისტ-რეაბილიტატორი
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 13 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 107
პროგრამის კოდი: 090656
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თეონა დოლიძე
მობილური: 597989714
ელ. - ფოსტა: dolidze_teona@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: პრაქტიკოსი ექთანი
სწავლების საფეხური: მეხუთე
სწავლის ხანგრძლივობა: 20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 118
პროგრამის კოდი: 090552
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ლელა გოგიტიძე
მობილური: 599249616
ელ. - ფოსტა: lelagogitidze.75@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფარმაცევტის თანაშემწე
სწავლების საფეხური: მესამე
სწავლის ხანგრძლივობა: 15 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 92
პროგრამის კოდი: 090351
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი;
▪ ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია)
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მაყვალა კობახიძე
მობილური: 568846480
ელ. - ფოსტა: kobakhidze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფოტოგრაფია
სწავლების საფეხური: მეოთხე
სწავლის ხანგრძლივობა: 9 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 43
პროგრამის კოდი: 080159
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
სივრცითი უნარების ტესტი;
ტესტი ხელოვნებაში
პროგრამა (.pdf ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ერეკლე სიგუა
მობილური: 593681818
ელ. - ფოსტა: erekle.sigua@gmail.com