სსიპ კოლეჯში “ახალი ტალღა” 2021 წლის მიღების პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყო!

08.11.2021
📍დღეს სსიპ კოლეჯში “ახალი ტალღა” 2021 წლის მიღების პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყო👩‍🏫🧑‍🏫📑🗃📚
📍კოლეჯის დირექტორი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ეტაპობრივად, კოვიდ-რეგულაციების დაცვით შეხვდნენ სტუდენტებს, მიულოცეს სასწავლო წლის დაწყება
📍ღონისძიების ფარგლებში მოხდა კოლეჯის ხედვის, მისიის, ღირებულებებისა და შინაგანაწესის გაცნობა
📍”ახალი ტალღა” წარმატებებს უსურვებს ახალ სტუდენტებს 😊