ოფიციალური შეხვედრა

📍მ/წ 14 მარტს სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან (SDC) თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა ოფიციალური შეხვედრა.
📍შეხვედრაზე ეკონომიკური განვითარების ჯგუფის ხემლძღვანელმა ბატონმა გიორგი ნანობაშვილმა წარმოადგინა პრეზენტაცია პროექტზე ,,პროფესიული განათლების მოდერნიზება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საქართველოში".
შეხვედრისას ასევე განიხილეს SDC/UNDP მიერ დაფინანსებული პროექტების შედეგები, კოლეჯში მოეწყო ინფო-ტური.
📍SDC/UNDP პროექტის ფარგლებში გადამზადებილი სატყეო საქმის სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები