ყურადღება!

📣📣📣 ყურადღება❗️❗️❗️
📍 2 მაისიდან 22 აგვისტოს ჩათვლით სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა" აცხადებს რეგისტრაციებს შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე:
🔺კომპიუტერული ქსელები და სისტემები
🔺ლოგისტიკა
🔺ელექტროობა
🔺მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება
🔺ხის მხატვრული დამუშავება
🔺სასტუმრო მომსახერება
🔺სასტუმრო მომსახურება (დუალური)
🔺სარესტორნო მომსახურება
🔺ფარმაცია
🔺საექთნო განათლება
🔺კულინარული ხელოვნება
🔺კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
🔺კონდიტერია
🔺ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება
🔺ჰაერის კონდიცირება
🔺საფინანსო სერვისები
🔺საოფისე საქმე
🔺შედუღება
🔺შედუღება (დუალური)
🔺ღონისძიების ორგანიზება
🔺ბაღის დიზაინი
🔺მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები
🔺მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი
🔺მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
🔺თმის სტილისტი
🔺ინფორმაციის ტექნოლოგია
სატყეო საქმე
🔺ბუღალტრული აღრიცხვა
🔺მეფუტკრეობა
📍ხულოს ფილიალი:
🔺ელექტროობა
🔺ვეტერინარია
🔺სატყეო საქმე
🔺ინფორმაციის ტექნოლოგია
🔺მეფუტკრეობა
🔺სასტუმრო მომსახურება