ტრენინგ-კურსები

📍სსიპ კოლეჯ “ახალ ტალღასა” შპს “აისბერგ ფოთს”, შპს “ამერიქენ მონოლითს” და შპს “რეფ ტრანსის” შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კოლეჯში აქტიურად მიმდინარეობს შემდეგი ტრენინგ-კურსების განხორციელება:
1. „ელექტრიკოსი“
2. “ლითონების შედუღება ვოლფრამის (TIC) ელექტროდით ინერტულ აირში, ინერტული (MIG) და აქტიური (MAG) აირის გარემოში"
3. „სამაცივრე აგრეგატის სპეციალისტი“
4. „გარემოსდაცვითი საფუძვლები“