ყურადღება ! 

ყურადღება სსიპ კოლეჯში "ახალი ტალღა" დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ


 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის თარიღები:


თმის სტილისტი 06.09.22
სატყეო საქმე 09.09.22
სასტუმრო მომსახურება 06.09.22
სარესტორნო მომსახურება 07.09.22
კულინარიის ხელოვნება 06.09.22
07.09.22
08.09.22
საოფისე საქმე 09.09.22
საფინანსო სერვისები 08.09.22
09.09.22
ლოგისტიკა 13.09.22
ხის მხატვრული დამუშავება 07.09.22
ინფორმაციის ტექნოლოგია 08.09.22 09.09.22
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 13.09.22
ჰაერის კონდიცირება 13.09.22
მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი 08.09.22 09.09.22
მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის სამუშაოები 08.09.22 09.08.22
მშენებლობის წარმოება-სამღებრო სამუშაოები 08.09.22 08.09.22
შედუღება 08.09.22
ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 08.09.22 09.09.22
ელექტროობა 06.09.22
მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება 06.09.22 07.09.22
კონდიტერია 07.09.22
ღონისძიების ორგანიზება 06.09.22
ბაღის დიზაინი 15.09.22
მეფუტკრეობა 13.09.22
სასტუმრო მომსახურება 01.09.2022
კულინარიის ხელოვნება 05.09.2022
შედუღება 02.09.2022

ხულოს ფილიალი
ელექტროობა 06.09.22

სასტუმრო მომსახურება 07.09.22
ინფორმაციის ტექნოლოგია 08.09.22
სატყეო საქმე 07.09.22
მეფუტკრეობა 13.09.22