პროფორიენტა-საჯარო სკოლების დირექტორებთან შეხვედრა

📍მ/წ 11 ოქტომბერს სსიპ კოლეჯის “ახალი ტალღა” - დირექტორი ირმა მეგრელიძე და პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი სოფო რომანაძე ქობულეთის საჯარო სკოლების დირექტორებს შეხვდნენ🤝
📍შეხვედრაზე დაიგეგმა სკოლებში პროფორიენტაციის მიზნით გასვლითი ღონისძიებების მოწყობა - მოსწავლეებთან და მათ მშობლებთან შეხვედრა და სრული ინფორმაციის მიწოდება კოლეჯში არსებული პროფესიული პროგრამების, ინფრასტრუქტურის, კლას-ლაბორატორიების, გაცვლითი პროგრამების და სხვა საინტერესო პროექტების შესახებ.
📍ასევე სკოლის მოსწავლეების კოლეჯის ბაზაზე მოყვანა და ადგილზე ინფო-ტურის მოწყობა😊