სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიული საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება” მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები

📌მ/წ 31 ოქტომბერს სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიული საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება” მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები სასტუმროს ,,ჯორჯია პალასი” ბაზაზე.
📌საგამოცდო პროცესი ორგანიზებული იყო საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის მიერ.
📌სსიპ კოლეჯი ,, ახალი ტალღა" მადლობას უხდის პარტნიორობისთვის და მხარდაჭერისთვის:
✅სასტუმროს ,,ჯორჯია პალასი”
✅საქართველოს ტურიზმის ასოციაციას