სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ინსტრუქტაჟი ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესების განხორციელების შესახებ.

მ/წ 1 დეკემბერს სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ინსტრუქტაჟი ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესების განხორციელების შესახებ.
📌პროფესიული სტუდენტები გაეცნენ ხანძრის შემთხვევაში მოქმედების წესს და ევაკუაციის ინსტრუქციას.