სიახლეები

8 მარტი

8 მარტი

დღეს “ქობულეთის ახალგაზრდული კლუბის” ინიციატივით, რომელიც კოლეჯის “ახალი ტალღა” ბაზაზე ფუნქციონირებს, მოეწყო 8 მარტის დღესთან დაკავშირებული აქტივობები.

Top