სიახლეები

სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიული საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება” მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები

სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიული საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება” მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები

📌მ/წ 31 ოქტომბერს სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიული საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება” მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები სასტუმროს ,,ჯორჯია პალასი” ბაზაზე.

სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიულ საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,კულინარიის ხელოვნება'' მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები

სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიულ საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,კულინარიის ხელოვნება'' მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები

მ/წ 30 ოქტომბერს სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიულ საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,კულინარიის ხელოვნება'' მიმართულებით ჩატარდა შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები სასტუმრო ,,კასტელო მარეს" ბაზაზე.

Top