სიახლეები

სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ინსტრუქტაჟი ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესების განხორციელების შესახებ.

სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ინსტრუქტაჟი ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესების განხორციელების შესახებ.

მ/წ 1 დეკემბერს სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ინსტრუქტაჟი ხანძარსაწინააღმდეგო პროცესების განხორციელების შესახებ.
📌პროფესიული სტუდენტები გაეცნენ ხანძრის შემთხვევაში მოქმედების წესს და ევაკუაციის ინსტრუქციას.
კოლეჯი “ახალი ტალღა” ქალბატონ მანანა გაგუას ულოცავს “ამაგდარ” ქობულეთელობას და უსურვებს წინსვლას და წარმატებებს…

კოლეჯი “ახალი ტალღა” ქალბატონ მანანა გაგუას ულოცავს “ამაგდარ” ქობულეთელობას და უსურვებს წინსვლას და წარმატებებს…

კოლეჯი “ახალი ტალღა” ქალბატონ მანანა გაგუას ულოცავს “ამაგდარ” ქობულეთელობას და უსურვებს წინსვლას და წარმატებებს…

კოლეჯის “ახალი ტალღა” დირექტორი ირმა მეგრელიძე, კოლეჯის წარმომადგენელთან და კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად იმყოფებოდა ესპანეთში

კოლეჯის “ახალი ტალღა” დირექტორი ირმა მეგრელიძე, კოლეჯის წარმომადგენელთან და კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად იმყოფებოდა ესპანეთში

მ/წ 15-16 ნოემბერს სსიპ კოლეჯის “ახალი ტალღა” დირექტორი ირმა მეგრელიძე, კოლეჯის წარმომადგენელთან და კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის სასტუმრო Georgia Palace Hotel & Spa🏨 წარმომადგენელთან ერთად იმყოფებოდა ესპანეთში

📌მ/წ წლის 19 ნოემბერს სსიპ კოლეჯმა ,, ახალი ტალღა" მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ,,მანდარინობა"  🍊

📌მ/წ წლის 19 ნოემბერს სსიპ კოლეჯმა ,, ახალი ტალღა" მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ,,მანდარინობა" 🍊

📌მ/წ წლის 19 ნოემბერს სსიპ კოლეჯმა ,, ახალი ტალღა" მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ,,მანდარინობა" 🍊

მ/წ 14 ნოემბერს სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიულ საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება" პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ ინფო ტური სასტუმროში ,, ჯორჯია პალასი".

მ/წ 14 ნოემბერს სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიულ საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება" პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ ინფო ტური სასტუმროში ,, ჯორჯია პალასი".

მ/წ 14 ნოემბერს სსიპ კოლეჯის ,,ახალი ტალღა" პროფესიულ საგანმანათლებლო დუალური პროგრამის ,,სასტუმრო მომსახურება" პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ ინფო ტური სასტუმროში ,, ჯორჯია პალასი".

პროფორიენტაცია

პროფორიენტაცია

📌მ/წ პირველ ნოემბერს პროფორიენტაციის ფარგლებში მოვაწყვეთ შეხვედრა, სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის №1 საჯარო სკოლაში.
📌შეხვედრის მიზანი იყო სკოლის მოსწავლეებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია პროფესიული განათლების და მისი მნიშვნელობის შესახებ, ასევე კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" მიმდინარე პროცესების შესახებ.
Top