პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამები

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დარგის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 1.შპს ,,რემონტი ჯ'' 2. შპს "ანაგი" 3.შპს ,,ზომა''
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:დარგის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება.
პროგრამის ხანგრძლივობა: 13 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 1 პს "ანაგი" 2.შპს ,,ჯეო ბილდერი''
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: კერძების მომზადების ტექნოლოგია
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დარგის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. სს ,,მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი'' (სასტუმრო ,,ეიფორია ბათუმი'') 2. ი.მ. ,,ზურაბ შერვაშიძე'' (რესტორანი ,, თავადური'')
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ლითონის შედუღება (MIG) და (MAG) გარემოში
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:არ აქვს
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,,ანაგი'' 2. შპს ,,ჯეო ბილდერი''
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს მიღება-განთავსების პროცედურები
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება; პროფესიის მოსინჯვის მეთოდით;
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11.შპს ,,ტურინვესტი'' (სასტუმრო ,, ჰილტონ ბათუმი") 2. შპს ,,ჭყონია და კომპანია'' (სასტუმრო ,,ჯორჯია პალასი'')
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სარესტორნო სერვისის წარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:16 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,,პარაგრაფ შეკვეთილი'' (სასტუმრო ,,პარაგრაფ შეკვეთილი") 2. შპს ,,და-თო'' (რესტორანი ,,როიალ ბათუმი)
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დარგის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,,COLISEUM MARINA'' (სასტუმრო ,,კოლიზეუმ მარინა'')
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დარგის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 18 წელი
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,, ნოვა''
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სპლიტ სისტემის ჰაერის კონდიციონერის მონტაჟი
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:არ აქვს
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 1 შპს ,,ალიანსი'' 2. შპს ,,ანაგი'';
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ფილებით კედლისა და იატაკის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:არ აქვს
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,,ალიანსი'' 2. შპს ,,რემონტი ჯ''
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ბუღალტრული აღრიცხვა სასტუმრო ინდუსტრიისთვის
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 14 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: საქმისწარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს გაყიდვები და მარკეტინგი
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ხე-ტყის დამზადება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ხე-ტბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: თმის შეჭრა და ვარცხნილობის მოდელირება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სარესტორნო სერვისი და სერვირება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის (მიღება-განთავსება,დასუფთავება,კვება და სასმელები პროცედურები)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების წარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული მომზადების პროგრამა:  კერძების მომზადების ტექნოლოგია 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება შპს "  შეფ კლუბი " 
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული მომზადების პროგრამა:  კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის კონტრუირებისთვის
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება, პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება ხის მხატვრული დამუშავების ან / და ავეჯის დამზადების მიმართულებით (მინიმუმ 1 წელი)
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული მომზადების პროგრამა:  სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლთა მომსახურება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 17 წელი, საბაზო განათლება 
პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com