კოლეჯის ადმინისტრაცია

კახა ბოლქვაძე

კახა ბოლქვაძე

ირმა მეგრელიძე

ირმა მეგრელიძე

ჭაბუკი ვერულიძე

ჭაბუკი ვერულიძე

მალვინა ჯიჯავაძე

მალვინა ჯიჯავაძე

სოფო რომანაძე

სოფო რომანაძე

ნატო რომანაძე

ნატო რომანაძე

თამარ თედორაძე

თამარ თედორაძე

ნელი გუგუნავა

ნელი გუგუნავა

ირაკლი ბაჟუნაიშვილი

ირაკლი ბაჟუნაიშვილი

ზაზა მეგრელიძე

ზაზა მეგრელიძე

ნატო შაქარიშვილი

ნატო შაქარიშვილი

თეონა მენაფირე

თეონა მენაფირე

მარია წულუკიძე

მარია წულუკიძე

ლია დოლიძე

ლია დოლიძე

ეთერი ანანიძე

ეთერი ანანიძე

სოფო მოწყობილი

სოფო მოწყობილი

ირმა გოგიტიძე

ირმა გოგიტიძე

ნინა ბეჭვაია

ნინა ბეჭვაია

თალიკო რევაზიშვილი

თალიკო რევაზიშვილი