ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
41 კვების ჰიგიენა.

ჩამოტვირთვა

42 კომპიუტერული არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკიტხები

ჩამოტვირთვა

43 Linux ოპერაციულ სისტემასტან მუშაობა

ჩამოტვირთვა

44 ადამია ვ. კომპიუტერული ქსელები

ჩამოტვირთვა

45 ჯაფარიძე თ. მეტყევეობა

ჩამოტვირთვა

46 მირზაშვილი ნ. სატყეო სატაქსაციო ცნობარი

ჩამოტვირთვა

47 სამადაშვილი ც. სატყეო გენეტიკა და სელექცია

ჩამოტვირთვა

48 ნორჩი მეტყევის ცნობარი

ჩამოტვირთვა

49 ტყის რეფორმა და ახალი სატყეო კანონმდებლობა

ჩამოტვირთვა

50 მებაღეობა

ჩამოტვირთვა

51 საქართველოს ფლორა

ჩამოტვირთვა

52 ნიადაგთმცოდნეობის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

53 შელია ვ, მომსახურების ხელოვნება

ჩამოტვირთვა

54 თოდუა ნ. მარკეტინგის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

55 Graphisoft ArchiCAD - ბაზური არქიკადი

ჩამოტვირთვა

56 ლოგისტიკა

ჩამოტვირთვა

57 მოლარე ოპერატორი

ჩამოტვირთვა

58 ბუღალტრული აღრიცხვა

ჩამოტვირთვა

59 ფარმაცევტის საქმიანობა

ჩამოტვირთვა

60 ოფისის მენეჯმენტი

ჩამოტვირთვა