ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
121 რუხაძე, რ. 2009 - ჰისტოლოგია

ჩამოტვირთვა

122 ზოგადი ჰისტოლოგია - ქ. დოლიძე

ჩამოტვირთვა

123 ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მიკრობიოლოგიაში -ი.გველესიანი

ჩამოტვირთვა

124 თოფურია, ს., ხოჭოლავა, ვ., მაჭარაშვილი, ნ., აბესაძე, ვ., მეტრეველი, ზ. - „მათემატიკა“,

ჩამოტვირთვა

125 ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში

ჩამოტვირთვა

126 თერაპიული და ქირურგიული პათოლოგიების საექთნო მართვა ტომი I

ჩამოტვირთვა

127 ჰოსპიტალამდე ეტაპზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

ჩამოტვირთვა

128 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

129 ქალის სასქესო ორგანოების ანთებითი დაავადებები

ჩამოტვირთვა

130 ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მართვა საექთნო მენეჯმენტი

ჩამოტვირთვა

131 ავდმყოფის მოვლა გ.ბოჭორიშვილი

ჩამოტვირთვა

132 შინმოვლის სტანდარტები

ჩამოტვირთვა

133 მ. შელეგია, ,,მდივან-რეფერენტის სამაგიდო წიგნი“, 

ჩამოტვირთვა

134 რ. ბერიძე, „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“,

ჩამოტვირთვა

135 შურდა ო.ოფისის მართვის საკითხები

ჩამოტვირთვა

136 სატყეო საქმის სპეციალისტი

ჩამოტვირთვა

137 საცალო და საბითუმო ვაჭრობა

ჩამოტვირთვა

138 ზედგინიძე მ. გაყიდვების ორგანიზაცია

ჩამოტვირთვა

139 ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

140 იყავი სუფთა და ჯამრთელი

ჩამოტვირთვა