ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
1 ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება
2 ექსკურსიის მომზადება. ექსკურსიის ჩატარება
3 სასტუმროს დაჯავშნის სამსახური
4 სერვისი და სერვირება. კვების ობიექტის მართვა
5 ტურიზმის ინდუსტრია
6 ინფორმაციული ტექნოლოგიები
7 კომპიუტერული ქსელის საფუზვლები
8 კონსულტენტ გამყიდველი