სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯის  ,,ახალ ტალღასაკუთრებაშია . ქობულეთი, რუსთაველის  # 154-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი (ფართი 9104 კვ.) და ამ ნაკვეთზე განლაგებული 3 სასწავლო და რამოდენიმე დამხმარე შენობა-ნაგებობა, რომელთა საერთო ფართია  7299,3კვ..

კორპუსისულ ფართი- 1007,6 კვ..   

II კორპუსი: სულ ფართი 3064,9კვ..

III კორპუსისულ ფართი- 1690,1 კვ..  

      სულ დაწესებულების ბაზაზე არსებობს 40 სასწავლო ლაბორატორია და 21 აუდიტორია თეორიული სწავლებისათავის.

კოლეჯს გააჩნია სასწავლო სასტუმრო, საერთო საცხოვრებელი, ორი სამზარეულო, ორი რესტორანი, სპორტული მოედანი, ასევე გააჩნია სატრანსპორტო საშუალებები (5 ერთეული).

კოლეჯი ადაპტირებული შშმ პირებისათვის. (აგებულია სტანდარტული პანდუსები, ლიფტები და ა.შ).

 

        ბათუმში ლ. ასათიანისა და კ. მარჯანიშვილის ქუჩების კვეთაზე არსებული შენობის მეორე სართულზე მდებარეობს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღას" ბათუმის ტრენინგ-ცენტრი. სულ ფართი  250 კვ.მ. 
ბათუმის ტრენინგ-ცენტრში 3 სასწავლო ლაბორატორიაა და 4 აუდიტორიათეორიულისწავლებისათავის.