კოლეჯისპედაგოგებისთვისჩატარდა 24 საათიანიპრაქტიკულიკურსი ,,სტუდენტზე ორიენტირებული              ინდივიდუალური  სწავლების თანამდეროვე  მიდგომების  შესახებ
 პროექტს ახორციელებს სსიპ საზოგადებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა“ და დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) პროექტის მიერ, პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

 01 Individual Learning Plan and Record of Achievement JM 6   01 Learning Diary JM 22   01 Personalised Learning Plan JM 2  01 Reflection Evaluation Suitcase JJM 1  01 Self-evaluation JJM1 1 Learning JM 1  3 Teaching Approaches JJM 1  4 Principles of adult learning JJM 2  4 Principles of adult learning JM 1  4 Ways to Spot Level of Learner Engagement JM 1  7 Activities brainstorm Multiple Intelligence JM 1  8 8 Key Competencies JM 1

 

              სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" გეგმავს ზაფხულის პერიოდში პროფესიული       სტუდენტების გაგზავნას გერმანიაში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.

 

2015 წწ EFQM-ის გზით სრულყოფაზე ორიენტირებულ განვითარებასთან დაკავშირებული  პროექტი.ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის მიზანია, ხელი შეუწყოს ორგანიზაციებს გააუმჯობესონ საკუთარი საქმიანობა EFQM მოდელის - „გზა წარმატებისაკენ“ გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს მართვის კომპლექსურ ჩარჩოს. კოლეჯმა მიიღო ვალიდაცია.

2015 წელს  პროექტი (ვალგას პროფესიული სასწავლებელი): ,,საუკეთესო ესტონური გამოცდილების გაზიარება, რათა მხარი დავუჭიროთ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს პროფესიული განათლების სექტორში“.

4 პროფესიული მასწავლებელთა სტაჟირება პიარნუს სასწავებელში.

 მასწავლებელთა და პროფესიულ სტუდენტთა ვიზიტი ,,პროფესიული პრაქტიკის გამოცდილების

მიღების მიზნით“

დახმარების გაწევა საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სატრანსპორტო ლოჯისტიკა“  დანერგვაში ხელშეწყობის მიზნით.

2015 წელს  რაპინას პროფესიული სასწავლებელის მხარდაჭერით განხორციელდა  აგრარული მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის  ხელშეწყობა.

2005-2017 წწ ესტონეთ-საქართველოს საერთო პროექტი ,,პროფესიული განათლების განვითარების მიზნით“;

2013-2014  წლებში პიარნოს პროფესიულ სასწავლებელში განხორციელდა:

 1. საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა: “Skills for meaningful life“.

 2. არაფორმალური ურთიერთობა; მონაწილე ქვეყნების კულტურის გაცნობა; პოზიტიური განწყობის შექმნა;

3. ენობრივი ბარიერის დაძლევა; გუნდური მუშაობა შშმ სტუდენტებისათვის.

პროექტში ჩართული იყო 5 პროფესიული მასწავლებელი და 13 პროფესიული სტუდენტი;

2015 წელი.  ვალგას პროფესიული სასწავლებელი, ესტონეთი. პროექტი: ,,საუკეთესო ესტონური გამოცდილების გაზიარება, რათა მხარი დავუჭიროთ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს პროფესიული განათლების სექტორში“

კოლეჯი ახორციელებს პროფესიული მომზადება- გადამზადების პროგრამებს. აღნიშნული პროგრამების დამკვეთები არიან: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სსიპ აჭარის ა.რ დასაქმების სააგენტო;  ა(ა)იპ გურიის ახალგაზრდული ცენტრი; ა(ა)იპ განვითარების აკადემია; ა(ა)იპ უმცირესობათა საკითხთა ევროპული ცენტრი ,,კავკასია“;  მეცნიერთა კავშირი ,,ინტელექტი“ და სხვა.

2014 წელი. საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა: “Skills for meaningful life 2“.

2014 წელს განხორციელდა ავსტრიის ზალსბურგის ტურიზმის უნივერსიტეტთან არსებული კოლეჯის სპეციალისტებთან ერთად საგანმანათლებლო პროგრამების ,,სარესტორნო საქმისწამოება“ და ,,მიმღები რეცეფციონისტი“  შემუშავება;

2013 წელს პროფესიული გადამზადების მიზნით  რაკვერეს პროფესიული სასწავლებელში განხორციელდა 5 პროფესიული მასწავლებლისა და 4 პროფესიული სტუდენტის ვიზიტი.  სასტუმრო საქმისმწარმოებლის, მზარეულისა და ბარმენის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში;

2014 წ- პროექტი: ,,გურია-პალასი“

საერთაშორისო პროექტის „Erasmus + say, yes to non – formal in schools“ ფარგლებში  მონაწილეობა მიიღო საქართველოს, ესტონეთის, ლატვიის და სომხეთის სკოლებისა და კოლეჯების პედაგოგებმა და სტუდენტებმა. პროექტის მიზანი  იყო არაფორმალურ განათლებაში სწავლების მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლა.

2013 წლის იანვარში შ.პ.ს “აჭარისწყალი ჯორჯია“  ნორვეგიის პროგრამის ფარგლებში  გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კოლეჯმა შუახევში მოახდინა საამშენებლო მიმართულების სპეციალობის 614 სტუდენტის გადამზადება.

2013 წლის თებერვალში გაფორმდა ხელშეკრულება გაეროს განვითარების პროგრამისა  და საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“-ს შორის  “უნარების განვითარება სასოფლო სამეურნეო მანქანების ხელმისაწვდომობისა და გაზრდის მიზნით“.  გადამზადდა სულ 194 სტუდენტი;

2013  წელი.  კიევის სამშენებლო სასწავლებელი, უკრაინა.   სამშენებლო საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწა, გამცოდილების გაზიარება, ურთიერთანამშრომლობა;

2012-2013 წელს CIZ-ის პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა „ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი  პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებდა პედაგოგთა და ადმინისტრაციის წევრების გადამზადებას . გადამზადდა 20-მდე თანამშრომელი;

USAID-NEO  პროექტის ფარგლებში კოლეჯმა გადაამზადა სხვადასხვა რეგიონებიდან წარმოდგენილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრები;

2013-2016 წწ პროექტი: ,,ესტონეთის მოწინავე პრაქტიკა საქართველოში, სახელობო განათლების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით“  (INNOVE).

2013 წელი.   რაკვერეს პროფესიული სასწავლებელი, ესტონეთი.  პროფესიული გადამზადების მიზნით განხორციელდა ვიზიტი ესტონეთში.4 პროფესიული სტუდენტი, მიმართულება: სასტუმრო საქმე, მზარეული, ბარმენი.საუკეთესო ესტონური გამოცდილების გაზიარება, რათა მხარი დავუჭიროთ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს პროფესიული განათლების სფეროში;

ესტონეთი 2013წელი: პროექტის ფარგლებში ესტონეთის რესპუბლიკურ კონკურსზე კოლეჯის  პედაგოგები  დამკვირვებლის სტატუსით იმყოფებოდენ;

2013 წელი.  საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის “Skills for meaningful life“ ფარგლებში განხორციელდა 10 შშმ პროფესიული სტუდენტის ვიზიტი ესტონურ კოლეჯებში ,,ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებში“ გამოცდილების გაზიარების მიზნით;

2010-2011 წწ : USAID VEP IN GEORGIA-ს პროექტის ფარგლებში გადამზადდა დაახლოებით 800 სტუდენტი, ამავე პროექტის ფარგლებში კოლეჯს გადმოეცა სხვადასხვა აღჭურვილობა, რომლის საფუძველზეც სასწავლებელში შეიქმნა  სამშენებლო დარგის 8 კლასლაბორატორია,  აღიჭურვა კოლეჯის საკონდიტრო, სამზარეულო და სასტუმრო საქმის წარმოების კლასლაბორატორიები.

2010 წწ -ბით ვიკი -შვეიცარიის ტურიზმის სკოლის დირექტორის ვიზიტი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნისა და დამუშავების მიზნით;

2010 წელი- მშვიდობის კორპუსი  დახმარებით მოხალისე ინგლისური ენის პედაგოგთა ჯეიმს დუგლასისა  და შემდგომ  კეთრინ კოლდველის მოწვევა და საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა;

2010 წლის 4 იანვრიდან 1 მაისამდე  ამერიკული ორგანიზაციიდან  ,,Collaborative Enterprise”  მოწვეულ იქნა ბ-ნ ჯეფრი სილვერმენი ცენტრის პედაგოგთა  სტუდენტთა  ინგლისური ენის ლექციების ჩასატარებლად;

2010 წლის 24 იანვრიდან 4 თებერვლამდე კანადის ორგანიზაცია „CESO”-ს დახმარებით მოწვეულ იქნა ბ-ნ ბრაიან ფორდამი მზარეულის სპეციალობის პედაგოგთა და სტუდენტთა ტრენინგებისა და პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად;

2010 წლის 15 თებერვლიდან 1 მაისამდე მოწვეულ იქნა ორგანიზაცია „CESO”-ს წარმომადგენელი ტურიზმის ექსპერტი კანადიდან ბ-ნ ჟან კლოდ გენა  პედაგოგთა  და სტუდენტთა ტრენინგებისათვის;

2010 წლის 26 თებერვლიდან მოწვეული იქნა ორგანიზაცია  „CESO”-ს დახმარებით კონდიტერი კანადიდან ბ-ნ ჯონ რედფორდი პედაგოგთა  და სტუდენტთა ტრენინგებისათვის და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად;

2010 წლის მარტში განხორციელდა ესტონეთის ქ. ნარვასა და ქ. ტარტუს პროფესიული კოლეჯებში პედაგოგთა გადამზადება;

2010 წლის 18 ივნისიდან 4 დღის ვადით ამერიკული ორგანიზაცია “USAID VEP IN GEORGIA”-ს მიერ უკრაინიდან მოწვეული იქნა ბ-ნ მიკოლო კორმენიუკი, პროგრამა „Opera”ს ტრენინგების ჩასატარებლად, ცენტრის სასტუმრო სპეციალობების ინსტრუქტორ პედაგოგებისათვის;

2010 წლის 18 ივნისიდან   4 დღის ვადით ამერიკული ორგანიზაცია“USAID VEP IN GEORGIA”-ს მიერ უკრაინიდან მოწვეული იქნა ბ-ნ არტიომ იაცენიუკი, პროგრამა „MICROS”-ის ტრენინგების ჩასატარებლად ცენტრის სასტუმროსა და სარესტორნო სპეციალობების პედაგოგებისათვის;

2010 წელს კოლეჯის ბაზაზე განხორციელდა ინდოელი სტუდენტების გადამზადების პროექტი. 

2010 წლის 16 სექტემბერს საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის დახმარებით 11 დღით მოწვეულ იქნა სანკ-პეტერბურგის ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იაროსლავ პანოვი სტუდენტების ლექციებისა და ტრენინგებისათვის;

2010 წლიდან   გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სამშენებლო პროდუქციის მწარმოებელ კომპანია “KNAUF”-თან, რომელის ფარგლებშიც განხოეციელდა  საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა და  პედაგოგთა გადამზადება უკრაინასა და გერმანიაში.  KNAUF-მა საქართველოში კოლეჯ ,,ახალ ტალღას“ ბაზაზე  დაარსა  ერთადერთი ინოვაციური ცენტრი.

 2010 წწ აშშ-ოკლაჰომისტრეინინგცენტრისექსპერტების

დეზმონდბრაუნიაშშ-კენტუკისუნივერსიტეტისპროფესორის ვიზიტები კოლეჯში პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.

2010 წწ.   “PUM”- ჰოლანდიური ექსპერტთა ორგანიზაციის ექსპერტების ფრიც პლანტინგა და ჰერკ ბრაუერის ვიზიტი პედაგოგთა სწავლების მეთოდებში გადამზადების მიზნით;